Old Dogs Nordic Alt and Roots Music Organization (Old dogs)

Old dogs startades år 2019 och 2023 fick föreningen sitt organisationsnummer. Föreningen bedriver ideell verksamhet som gynnar alternativ country, Dark folk, independent, Outlaw country och vi arbetar särskilt för att gynna och lyfta fram nordiska artister inom området. Föreningen ska uppnå sitt mål genom att möjliggöra för oetablerade och etablerade artister att nå publiken. Detta sker genom att arrangera festivalen BootFest Sweden, livestreaming och publicering på Sociala medier så som Youtube, Instagram och Facebook.

Styrelsemedlemmar i Old Dogs Nordic Alt and Roots Music Organisation:
Fredrik Sjögren – Ordinarie
Låtta Storm – Ordinarie
Johnny Widell – Ordinarie
Charlie Lindberg – Suppleant
Saga Löved – Suppleant
Simon Mårtensson – Suppleant